UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) Semester Genap 2018 - 2019


1.      Jelaskan pengertian Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ! Dan apa urgensi mengetahui perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam untuk perkembangan ekonomi Islam di masa depan?
2.      Uraikan pemikiran dua tokoh ekonomi dari masa Yunani!
3.      Jelaskan awal mula munculnya sistem ekonomi kapitalis, beserta kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini!
4.      Jelaskan awal mula munculnya sistem ekonomi sosialis komunis, beserta kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis komunis ini!
5.      Pada masyarakat Arab Pra-Islam, tumpuan utama perkeonomiannya terdapat pada sektor apa? Jelaskan!

0 Response to "UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) Semester Genap 2018 - 2019"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel